Prírodné rezervácie

Livovská Jelšina
Zaberá 13,71 ha severne od obce Livov v doline rieky Topľa. Toto územie je chránené od roku 1986 za účelom ochrany vzácnych karpatských prípotočných jelšín, tovrených porastami jelše sivej. Ďalším dôvodom, pre ktorý bola táto PE vyhlásená je masový výskyt chráneného perovníka pštrosieho.
Perovník pštrosií

Pod Beskydom
Sa nachádza približne 200 metrov severovýchodne od obce Nižná Polianka. Za prírodnu rezerváciu bolo toto územie s rozlohou 8,45 ha vyhlásené v roku 1988. Dôvodom ochrany je komplex zachovalých a botanicky významných slatinných lúk. V závislosti od stupňa zamokrenia sa tu vyvinula celá škála lúčnych slatinných spoločenstiev, ktoré sú charakteristické pre oblasť flyšu na severovýchodnom Slovensku. Výnimočnosť týmto lúkam dodáva fakt, že väčšina podobných zamokrených lúk bola na východnom Slovensku rozoraná alebo odvodnená, a taktiež výskyt ojedinelej chránenej paprade Jazyk hadí.

Slatina pod Lieskovcom
Je chráneným územím od roku 1979, má rozlohu 0,71 hektára a nájdeme ju približne v polovici cesty z Bardejovskej Novej Vsi do Komárova po ľavej strane. Bola vyhlásená kvôli ochrane typickej slatinnej lúčnej vegetácie flyšovej oblasti Nízkych Beskýd. Predstavuje najzachovalejší slatinný biotop v bardejovskom okrese, tvorený mnohými charakteristickými druhmi ostríc. Taktiež sa tu hojne vyskytuje chránená rastlina Vachta trojlistá.

Zborovský hradný vrch
Je najstaršou rezerváciou v okrese Bardejov, ktorá bola vyhlásená v roku 1926. Po novelizácii v roku 1988 má rozlohu 25,51 ha. Existujú dva hlavné dôvody ochrany, prvým je Zborovský hradný vrch s hradom Makovica, ktorý je výraznou krajinárskou dominantou oblasti. Druhým je ochrana zachovalej typickej vegetácie jedľových bučín flyšovej oblasti Nízkych Beskýd. Hrad sa nachádza nad obcou Zborov, vedie k nemu náučný chodník, ktorý oboznamuje návštevníkov s históriou tohto hradu. Cesta je v hornej časti lemovaná niekoľko storočnými dubmi, ktoré boli vysadené pozdĺž príjazdovej cesty. V súčasnosti sa hrad rekonštruuje vďaka činnosti OZ na záchranu Zborovského hradu.