Osvetľovacie zariadenia

Osvetľovacie zariadenia (žiarivky, žiarovky..)
Súčasné žiarivky, LED diódy a výbojky sice šetria energiu, ale obsahujú ťažké kovy, ktoré v prípade rozbitia ohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie, preto je zodpovednejšie tieto svetelné zdroje odovzdať do separovaného zberu, kde budú recyklované alebo bezpečne zneškodnené, ako ich vyhodiť do komunálneho odpadu.


www.ekolamp.sk

Šetrne a zodpovedne sa ich v Bardejove môžme zbaviť dvoma spôsobmi:
1. zaniesť ich do zberného dvora EKOBARD, a.s. na Štefánikovej – sem môžete zaniesť aj svetelné zdroje, ktoré sa síce recyklovať nedajú, ale aj tak ich môžete odovzdať ako elektronický odpad, ktorý sa následne bezpečne zneškodní.
2. pri nákupe nového svetelného zdroja je možné vrátiť doslužilý na výmennom základe kus za kus, v Bardejove je to možné v týchto predajniach:
 CBA Slovakia, s.r.o.
 OKAY Slovakia spol s.r.o.