Národné prírodné rezervácie

Becherovská Tisina
Becherovská Tisina sa nachádza približne 3 km severozápadne od Becherova a má rozlohu 24,13 ha. Bola vyhlásená v roku 1954, kvôli ochrane najväčšieho pôvodného výskytu Tisu obyčajného vo flyšovej oblasti. Tis tu rastie na exponovanom teréne, čo má vplyv na formu jeho výskytu. Nájdeme tu hlavne kríkovité formy tisu. V Becherovskej Tisine však nájdete aj nádherné sutinové bukovo-javorové lesy s mesačnicou trvácou a množstvom rôznych druhov papradí, v ktorých môžete naraziť na pár veľmi starých stromov. Ak máte šťastie tak tam stretnete vlka alebo rysa, a takmer vždy tam uvidíte jelene, líšku a veľa druhov lesných vtákov.

Regetovské rašelinisko
Iba cez kopec od Becherovskej Tisiny a hneď nad obcou Regetovka nájdeme NPR Regetovské rašelinisko, ktoré má rozlohu 2,55 ha a chránené je od roku 1979. Hlavným predmetom ochrany je ochrana zachovalých rašeliniskových spoločenstiev s výskytom viacerých zriedkavých a vzácnych druhov rastlín. Rašelinisko vzniklo na nepriepustnom flyšovom podloží a v centrálnej časti je hlboké 9 metrov. Medzi vzácne druhy rastlín, ktoré tu môžeme nájsť patrí Diablik močiarny, mäsožravá Rosička okrúhlolistá a Vachta trojlistá. Pre Diablika je Regetovské rašelinisko jediným miestom na východnom Slovensku, kde sa vyskytuje. Priamo k rašelinisku vedie náučný chodník od budovy bývalého Strediska environmentálnej výchovy Regetovka.
Diablik močiarny
Rosička okrúhlolistá
Vachta trojlistá

Stebnícka Magura
Táto NPR je zároveň aj Územím európskeho významu, z Bardejovských Kúpeľov k nej vedie červená turistická značka, cesta k nej zaberie približne 2 hodiny. Stebnícka Magura bola vyhlásená v roku 1964 a vsúčasnosti sa rozkladá na 184,24 ha. Dôvodom jej vyhlásenia bola ochrana prirodzených miestami až pralesovitých porastov buka, jedle a javora, ktoré predstavuje v rámci Nízkych Beskýd ukážku prirodzených a pôvodných rastlinných spoločenstiev ich najvyšších polôh. V podraste sa tu vyskytuje chránená skopoĺia krásnka a rôzne druhy papradín. Vďaka zachovalým lesom predstavuje Stebnícka Magura refúgium pre všetky druhy živočíchov a rastlín, ktoré potrebujú k svojmu životu prirodzené lesy, môžeme tu napríklad nájsť kritický ohrozený druh bezstavovca Boros schneideri, ktorý pre svoj život potrebuje pralesovité porasty, v ktorých ho možno nájsť pod kôrou starých pňov, v odumretom dreve a v stromových hubách.
Boros schneideri
Skopólia kranská

Pramenisko Tople
Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 2002 kvôli ochrane prameniska Tople, priľahlých jedľovo-bukových lesov a horských lúk, ktoré sú botanicky veľmi bohaté. Čergovské vrcholové lúky vznikli vďaka činnosti človeka počas valašskej kolonizácie odlesňovaním hrebeňov a následnou pastvou kôz a oviec. Rozloha NPR Pramenisko Tople je 28,66 hektárov a spolu s NPR Čergovský Minčol tvorí prísnejšie chránenú časť ÚEV Čergovský Minčol.

Čergovský Minčol
Čergovský Minčol je národná prírodná rezervácia, ktorá sa rozprestiera okolo najvyššieho vrchu Čergova. Existuje od roku 1986 na území veľkom 1,71 km2 a tvorí časť ÚEV Čergovský Minčol. Bola vyhlásená za účelom ochrany typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova. Vrcholovú časť Minčola pokrývajú horské lúky, ktoré vznikli za čias valašskej kolonizácie. Na týchto lúkach rastú čučoriedky, brusnice a množstvo vzácnych rastlín, napríklad:
Cesnak hadí
Ľalia zlatohlavá
Horec luskáčovitý