Chránené vtáčie územie

CHVÚ Čergov

Toto chránené územie zaberá väčšinu pohoria Čergov a spadajú doň aj niektoré priľahlé lúky, jeho celková rozloha je 358,49 km2, presnú mapu tohto územia si môžete pozrieť TU bolo vyhlásené 1.2.2011 kvôli ochrane 24 druhov vtákov a ich životného prostredia, medzi tieto druhy patria napríklad:
Orol skalný
Bocian čierny
Chriašteľ poľný
Tetrov hôlniak
Pŕhľaviar čiernohlavý
Kuvik vrabčí