Ochranári z Vlka žiadajú, aby na 5 % územia Slovenska človek vôbec nezasahoval

Petíciu za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny odštartovalo tento týždeň Lesoochranárske zoskupenie Vlk.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v nej žiada, aby zredukovalo základné režimy ochrany v chránených oblastiach na územia s prísnou ochranou (bezzásahové územia) a územia s aktívnou ochranou (manažované územia). Výmeru prísne chránených území pritom žiada stanoviť na minimálne päť percent rozlohy Slovenska do roku 2020.

Prečítajte si celý článok »

Povodne zmiernené cieleným vysádzaním stromov a revitalizáciou rieky

Štúdia publikovaná v časopise Earth Surface Processes and Landforms, na ktorej pracoval medzinárodný tým vedcov, pod patronátom univerzít z Birminghamu a Southamptonu, preukázala, že strategické vysádzanie stromov v inundačnom území (územie priľahlé k vodnému toku, periodicky zaplavované vyliatím vody z koryta) môže znížiť výšku povodne v mestách po prúde až o 20 percent.

Prečítajte si celý článok »

EU parlament hlasoval za rezolúciu požadujúcu zákaz väčšiny aplikácií pesticídu glyfosát

Európsky parlament 13.4.2016 odhlasoval rezolúciu, ktorá je v ostrej opozícii voči návrhu Európskej komisie na povolenie používania kontroverzného herbicídu glyfosát v EU na ďalších 15 rokov. Rezolúcia signalizuje závažne obavy týkajúce sa návrhu Komisie a volá po podstatnom obmedzení možnosti použitia glyfosátu, známeho hlavne z produktu spoločnosti Monsanto – Roundup.

Prečítajte si celý článok »

Poľsko plánuje 8-násobne zvýšiť ťažbu v Bialowiezskom pralese!

Jeden z najstarších pralesov v Európe je ohrozený ťažiarskou lobby podporovanou poľským ministerstvom životného prostredia. Bialowiezský prales, súčasť dedičstva UNESCO,  sa nachádza na poľsko-bieloruskej hranici a rozkladá sa na území 1 600 km2. Patrí medzi miesta s najvyššou biodiverzitou v Európe – 32 % je chránených vládnymi nariadeniami, ale iba 17 % patrí do národného parku. Prečítajte si celý článok »

Máme radi vlkov

S týmto názvom sa rozbehla kampaň, ktorú máte možnosť podporiť. Výborný článok o celej problematike nájdete tu

http://nasenovinky.sk/article/35641/nedovolme-zabijat-symbol-nasich-lesov-vlk-neskodi-ale-chrani

Aj u nás sa môžete pridať svojim podpisom k tejto kampani. Stačí sa ozvať alebo prísť na niektorú z našich akcií.

 

KONTROLA A JEJ VÝSLEDKY

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví udelil firme BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. pokutu 15 000 eur…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204382480818275&set=a.1174397916280.2027191.1118029533&type=1&theater

  • krátky dokument / upútavka kampane BIOMASAKER

https://www.youtube.com/watch?v=8f0H_NzfFPM

  • TA3 odvysielala

http://www.ta3.com/clanok/1062521/bardejovska-firma-dostala-niekolkotisicovu-pokutu-za-spalovanie-dreva.html

  • Bardejovská TV odvysielala

http://www.bardejovskatv.sk/web/videoarchiv/2013/Spravodajstvo/script/166.php

  • Bardejovský Korzár uverejnil

http://bardejov.korzar.sme.sk/c/7823886/v-bardejove-protestovali-proti-spalovaniu-zdraveho-dreva.html

 

 

 

 

Ekobard náš každodenný…

Analýza odpadového hospodárenia v našom meste Bardejov z pera Alexa Starinského. Prečítajte si a vyjadrite svoj názor:

http://starinsky.blog.sme.sk/c/373050/ekobard-nas-kazdodenny.html

 

Čierne skládky u nás

Zákon o odpadoch nám zakazuje ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom v súlade s týmto zákonom a určuje povinnosť pôvodcom odpadov a drobných stavebných odpadov – ukladať komunálne odpady na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Každý, kto koná v rozpore s vyššie uvedeným, porušuje zákon.

Bohužiaľ, ani na území nášho okresu sa tento zákon často nedodržiava.

V prílohe len niekoľko príkladov, takýchto čiernych skládok je na našom území vyše sto.

Prečítajte si celý článok »

Tajný partizánsky lazaret nad obcou Livov

Ak zatúžite spoznať jedno z mnohých miest v pohorí Čergov, ktoré môže rozprávať o obetavosti,  odvahe, o hrdinstve, nadšení i bojovnosti, utrpení i obetiach domáceho obyvateľstva a partizánov počas 2. svetovej vojny, navštívte tajný partizánsky lazaret nad obcou Livov.

Prečítajte si celý článok »

Národná prírodná rezervácia Becherovská tisina

Becherovská Tisina sa nachádza približne 3 km severozápadne od Becherova a má rozlohu 24,13 ha. Bola vyhlásená v roku 1954, kvôli ochrane najväčšieho pôvodného výskytu Tisu obyčajného (Taxus bacata) vo flyšovej oblasti.

Prečítajte si celý článok »