Krátke pojednanie o slovenských riekach

Nižšie nájdete odkaz na veľmi dobrý rozhovor s Tomášom Derkom, docentom Katedry ekológie na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorý sa venuje riečnym ekosystémom. V rozhovore sa dozviete hlavne o vplyvoch, ktoré najviac ohrozujú slovenské rieky, ale aj čo – to o základoch ekológie riečnych ekosystémov a posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

http://ciernalabut.sk/1773/ekolog-stavat-21-storoci-priehrady-do-riek-absolutne-neospravedlnitelne/