EU parlament hlasoval za rezolúciu požadujúcu zákaz väčšiny aplikácií pesticídu glyfosát

Európsky parlament 13.4.2016 odhlasoval rezolúciu, ktorá je v ostrej opozícii voči návrhu Európskej komisie na povolenie používania kontroverzného herbicídu glyfosát v EU na ďalších 15 rokov. Rezolúcia signalizuje závažne obavy týkajúce sa návrhu Komisie a volá po podstatnom obmedzení možnosti použitia glyfosátu, známeho hlavne z produktu spoločnosti Monsanto – Roundup.

Hlasovanie parlamentu predchádzalo rozhodnutiu reprezentantov EU vlád, či podporiť návrh Komisie na predĺženie používania glyfosátu v EU. To padne pravdepodobne počas stretnutia EU výboru zaoberajúceho sa pesticídmi, ktorý bude zasadať 18. – 19. mája. Aj keď pomer hlasov 374 k 225 nie je pre Komisiu a Vlády EU záväzný, napriek tomu je dôležitý, pretože pochádza od jedinej EU inštitúcie, ktorá reprezentuje občanov EU a zosilní diskusiu o problémoch týkajúcich sa tohto pesticídu. Glyfosát je momentálne akceptovaný a používaný na rôzne účely, napriek tomu, že bol v nedávnej dobe klasifikovaný IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny), spadajúcou pod WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) ako potencionálne karcinogénny. Rezolúcia požaduje neautorizovať ho pre:

  • Domáce používanie

  • Použitie v blízkosti parkov, ihrísk a záhrad

  • Tam, kde sú integrované systémy ochrany proti škodcom dostatočné na nevyhnutnú ochranu proti burine

Taktiež požaduje, aby licencia bola limitovaná na 7 rokov namiesto Komisiou navrhovaných 15.

Desikácia pred žatvou striktne limitovaná

Rezolúcia taktiež požaduje striktné limity na aplikácie herbicídu na plodiny pred žatvou, opisujúc takéto použitie ako neakceptovateľné. Desikácia je poľnohospodárska prax, pri ktorej sa plodiny postrekujú do 2 týždňov pred žatvou, aby sa rastliny vysušili a žatva bola ľahšia. Použitie glyfosátu pred žatvou je zrejmý spôsob, ako vystaviť ľudí jeho potencionálne negatívnym účinkom skrz zožatú úrodu. V súčasnosti sa používa na širokú paletu plodín, vrátane pšenice, jačmeňa, ovsa, repky olejnej, ľanu, hrachu a bôbovitých rastlín. Toto použitie sa považuje za hlavný zdroj herbicídu v chlebe a rôzne mimovládne organizácie vedú kampaň za zákaz tejto praxe. Rezolúcia ďalej obsahuje:

  • Požiadavku na nezávislý výskum celkovej toxicity glyfosátu

  • Požiadavku na Komisiu (EK) a EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), aby okamžite zverejnili všetky doteraz utajené dôkazy, ktoré viedli EFSA k miernejšiemu hodnoteniu glyfosátu

  • Požiadavku na EK, aby sa testovali a monitorovali zvyšky glyfosátu v jedle a nápojoch produkovaných a importovaných do EU

  • Silná kritika EK za akceptovanie nekompletných podkladov pre určenie endokrinných disruptorov (látok nepriaznivo pôsobiacich na hormonálny systém)

  • Silná kritika EK za problém rezistencie burín voči pesticídom, ktorý je spôsobený aj glyfosátom

Komisia a EU vlády to musia zobrať na vedomie

Po hlasovaní sa hovorca Zelených, ktorí mali veľkú zásluhu na prijatí rezolúcie, vyjadril, že: “Európsky parlament vyjadril značné znepokojenie nad návrhom predĺžiť glyfosátu licenciu na používanie v EU a Komisia spolu s vládami členských krajín by to mala zobrať na vedomie. Zelení by síce boli radšej, ak by poslanci nasledovali doporučenie Parlamentného výboru pre životné prostredie a požadovali okamžité zamietnutie licencie pre glyfosát. Avšak rezolúcia odmieta predĺženie licencie pre väčšinu spôsobov použitia glyfosátu a taktiež pridlhú dobu licencie navrhnutú Komisiou. Medzi európskymi vládami existuje rastúca opozícia voči re-autorizácií glyfosátu a toto hlasovanie v kombinácií s výrazným odporom verejnosti snáď presvedčí ďalšie európske vlády, aby zmenili svoj názor na používanie spomínaného herbicídu. Berúc do úvahy zdravotné a environmentálne obavy a navzájom si oponujúce vedecké dôkazy, je škandalózne, že Komisia navrhla predĺžiť licenciu na ďalších 15 rokov bez akýchkoľvek obmedzení. Keďže podľa WHO je herbicíd potencionálny karcinogén, vlády EU by to mali zobrať do úvahy a zamietnuť návrh Komisie.”

Vidiecke obyvateľstvo stále v ohrození

Avšak Georgina Downs, aktivistka zaoberajúca sa pesticídmi, zdôrazňuje, že ak by aj rezolúcia EU parlamentu bola prijatá EU vládami, tak milióny obyvateľov vidieka budú stále v ohrození: “EU parlament zjavne zobral na vedomie zdravotné riziká náhodných okoloidúcich a domácich užívateľov pesticídov, ale neprijal žiadne opatrenia na ochranu veľkej skupiny ľudí, ktorí sú glyfosátu vystavení najväčšmi – vidieckych obyvateľov žijúcich v blízkosti postrekovaných polí.” Avaaz zase vo svojom stanovisku opatrne víta hlasovanie parlamentu, zdôrazňujúc, že spolu s verejným znepokojením môže byť vplyvným faktorom, ktorý ovplyvní rozhodnutie Komisie ohľadom novej licencie. Pascal Vollenweider, riaditeľ Avaaz kampane, dodal: “Toto hlasovanie ukázalo, že európski politici začínajú načúvať hlasu občanov a nezávislej vedy, ale aj tak pravdepodobne budeme laboratórne potkany pre glyfosát najbližších 7 rokov. Podľa prieskumu YouGov si dve tretiny Európanov želajú pozastaviť používanie glyfosátu, kým sa nepreukáže, že je bezpečný, a teraz je na Komisii, aby uprednostnila verejné zdravie pre záujmami korporácii.”

Zdroj: http://www.greens-efa.eu/glyphosate-15414.html

Avaaz petícia požadujúca zamietnutie licencie pre glyfosát:

https://secure.avaaz.org/en/monsanto_dont_silence_science_loc_eu/?copy

Publikujte tento článok na: