Krátke pojednanie o slovenských riekach

Nižšie nájdete odkaz na veľmi dobrý rozhovor s Tomášom Derkom, docentom Katedry ekológie na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorý sa venuje riečnym ekosystémom. V rozhovore sa dozviete hlavne o vplyvoch, ktoré najviac ohrozujú slovenské rieky, ale aj čo – to o základoch ekológie riečnych ekosystémov a posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

http://ciernalabut.sk/1773/ekolog-stavat-21-storoci-priehrady-do-riek-absolutne-neospravedlnitelne/

Povodne zmiernené cieleným vysádzaním stromov a revitalizáciou rieky

Štúdia publikovaná v časopise Earth Surface Processes and Landforms, na ktorej pracoval medzinárodný tým vedcov, pod patronátom univerzít z Birminghamu a Southamptonu, preukázala, že strategické vysádzanie stromov v inundačnom území (územie priľahlé k vodnému toku, periodicky zaplavované vyliatím vody z koryta) môže znížiť výšku povodne v mestách po prúde až o 20 percent.

Prečítajte si celý článok »

EU parlament hlasoval za rezolúciu požadujúcu zákaz väčšiny aplikácií pesticídu glyfosát

Európsky parlament 13.4.2016 odhlasoval rezolúciu, ktorá je v ostrej opozícii voči návrhu Európskej komisie na povolenie používania kontroverzného herbicídu glyfosát v EU na ďalších 15 rokov. Rezolúcia signalizuje závažne obavy týkajúce sa návrhu Komisie a volá po podstatnom obmedzení možnosti použitia glyfosátu, známeho hlavne z produktu spoločnosti Monsanto – Roundup.

Prečítajte si celý článok »

Ochranári z Vlka žiadajú, aby na 5 % územia Slovenska človek vôbec nezasahoval

Petíciu za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny odštartovalo tento týždeň Lesoochranárske zoskupenie Vlk.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v nej žiada, aby zredukovalo základné režimy ochrany v chránených oblastiach na územia s prísnou ochranou (bezzásahové územia) a územia s aktívnou ochranou (manažované územia). Výmeru prísne chránených území pritom žiada stanoviť na minimálne päť percent rozlohy Slovenska do roku 2020.

Prečítajte si celý článok »

Poľsko plánuje 8-násobne zvýšiť ťažbu v Bialowiezskom pralese!

Jeden z najstarších pralesov v Európe je ohrozený ťažiarskou lobby podporovanou poľským ministerstvom životného prostredia. Bialowiezský prales, súčasť dedičstva UNESCO,  sa nachádza na poľsko-bieloruskej hranici a rozkladá sa na území 1 600 km2. Patrí medzi miesta s najvyššou biodiverzitou v Európe – 32 % je chránených vládnymi nariadeniami, ale iba 17 % patrí do národného parku. Prečítajte si celý článok »