Seminár Legislatíva životného prostredia – ochrana pôdy 5.-6.3.2015 Penzión Podzámok Spišské Podhradie

Prihlaseni nemusia byť farmári, budeme hovoriť o všeličom a určite to je dobrá možnosť poinformovať aj spotrebiteľov o našich problémoch. Berme to ako nadviazanie užšieho spojenia s odberateľmi.Strava a ubytovanie zadarmo, trošku si oddýchnu a získajú nové informácie….

http://www.predajzdvora.sk/aktuality/seminar-legislativa-zivotneho-prostredia-ochrana-pody/

Ako je to s bioodpadmi v meste Bardejov?

Bardejov má vyše 30 tisíc obyvateľov. Produkujeme približne 12 tisíc ton komunálnych odpadov ročne. Na to, že sme stredne veľké mesto (k najmenším na Slovensku rozhodne nepatríme), nemáme vôbec vyriešenú otázku nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom…

Viac sa dočítate v článku Alexandra Starinského:

http://starinsky.blog.sme.sk/c/375825/ako-je-to-s-bioodpadmi-v-meste-bardejov.html