Národná prírodná rezervácia Becherovská tisina

Becherovská Tisina sa nachádza približne 3 km severozápadne od Becherova a má rozlohu 24,13 ha. Bola vyhlásená v roku 1954, kvôli ochrane najväčšieho pôvodného výskytu Tisu obyčajného (Taxus bacata) vo flyšovej oblasti.

Je to pozostatok niekdajších slávnych a svetoznámych bardejovských tisov. Tis tu rastie na exponovanom teréne, na strmých pieskovcových svahoch so sklonom až 65 °, čo má vplyv na formu jeho výskytu. Nájdeme tu hlavne kríkovité formy tisu. V Becherovskej Tisine však nájdete aj nádherné sutinové bukovo-javorové lesy s mesačnicou trvácou a množstvom rôznych druhov papradí, v ktorých môžete naraziť na pár veľmi starých stromov. Ak máte šťastie tak tam stretnete vlka alebo rysa, a takmer vždy tam uvidíte jelene, líšku a veľa druhov lesných vtákov.

Publikujte tento článok na: