Ekobard náš každodenný…

Analýza odpadového hospodárenia v našom meste Bardejov z pera Alexa Starinského. Prečítajte si a vyjadrite svoj názor:

http://starinsky.blog.sme.sk/c/373050/ekobard-nas-kazdodenny.html

 

Čierne skládky u nás

Zákon o odpadoch nám zakazuje ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom v súlade s týmto zákonom a určuje povinnosť pôvodcom odpadov a drobných stavebných odpadov – ukladať komunálne odpady na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Každý, kto koná v rozpore s vyššie uvedeným, porušuje zákon.

Bohužiaľ, ani na území nášho okresu sa tento zákon často nedodržiava.

V prílohe len niekoľko príkladov, takýchto čiernych skládok je na našom území vyše sto.

Prečítajte si celý článok »

Tajný partizánsky lazaret nad obcou Livov

Ak zatúžite spoznať jedno z mnohých miest v pohorí Čergov, ktoré môže rozprávať o obetavosti,  odvahe, o hrdinstve, nadšení i bojovnosti, utrpení i obetiach domáceho obyvateľstva a partizánov počas 2. svetovej vojny, navštívte tajný partizánsky lazaret nad obcou Livov.

Prečítajte si celý článok »

Národná prírodná rezervácia Becherovská tisina

Becherovská Tisina sa nachádza približne 3 km severozápadne od Becherova a má rozlohu 24,13 ha. Bola vyhlásená v roku 1954, kvôli ochrane najväčšieho pôvodného výskytu Tisu obyčajného (Taxus bacata) vo flyšovej oblasti.

Prečítajte si celý článok »

Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura

Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura sa rozprestiera vo vrcholových hrebeňových partiách vrchu Stebnícka Magura (900 m.n.m), ktorá sa nachádza v pohorí Busov, najmenšom pohorí na území Slovenska. Stebnícka Magura je budovaná flyšovými pieskovcami. V nadmorskej výške 650 – 900 metrov, vo vlhkej pramennej oblasti Stebníckeho potoka sa tu na strmých svahoch vyvinuli vzácne rastlinné spoločenstvá. Od roku 1964 je daná lokalita vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Výmera chráneného územia je 184,24 ha. V NPR platí najvyšší, teda 5. stupeň ochrany, ochranné pásmo nebolo vyhlásené.

Prečítajte si celý článok »

Ako nakladať s odpadmi?

Na nasledujúcich riadkoch nájdete podrobné informácie o tom, ako naložiť s jednotlivými druhmi odpadu, ak ste si niekedy neboli istí, do ktorého koša s tetrapakmi či žiarivkami, smelo do čítania a najmä praxovania!

Prečítajte si celý článok »

Cesta odpadov v našom meste

Zaujíma vás ako sa nakladá s komunálnym odpadom na území nášho mesta? Ako vlastne príbeh pokračuje po vyhodení odpadu do zbernej nádoby? Tak nasledujúce riadky sú určené pre Vás.

Prečítajte si celý článok »

Zberne druhotných surovín v meste Bardejov

Zoznam zberrní v meste, kde môžete zaviezť svoj vytriedený odpad.

Prečítajte si celý článok »

Zemľanka v partizánskych zákopoch pod obcou Kríže

Občianske združenie Dobrá MyšLIENKA v roku 2013 vyčistilo pozostatky zákopov od konárov a drevín a zrekonštruovalo drevenú zemľanku v partizánskych zákopoch. Zákopy a zemľanka sa nachádzajú pod obcou Kríže, na svahu z ktorého mali partizáni dokonalý prehľad o prístupovej ceste do obce.

Prečítajte si celý článok »

Rozhľadňa a útulňa pri vrchu Žobrák

Rozhľadňa sa nachádza v pohorí Čergov, v nadmorskej výške 893 m n. m., v blízkosti sedla Žobrák. Základom konštrukcie sú drevené stĺpy z elektrického vedenia, ktoré sú v zemi upevnené pomocou betónových pätníkov. Vyhliadková veža má 3 poschodia. V najnižšom je útulňa, ktorá vystačí pre 5 ľudí. Ostatné 2 poschodia slúžia ako vyhliadka na Čergovské pohorie a obce na úpätí Čergova – Hervartov, Mihaľov, Kľušov, Bartošovce. V okolí sa nachádzajú lavičky a ohnisko. Voda v blízkosti nie je. Vo vyhliadkovej veži (v jej útulni) sa nachádza vrcholová kniha v drevenej skrinke. Rozhľadňu vybudovali vo svojom voľnom čase obyvatelia obce Hervartov.

Prečítajte si celý článok »