2% z dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Different – Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, budete potrebovať formuláre, ktoré si môžete stiahnuť tu:

vo formáte rtf:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní sumy

vo formáte pdf:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní sumy