Prírodná rezervácia Livovská jelšina

Livovská jelšina sa nachádza medzi obcami Livov a Lukov. Tvoria ju brehové porasty rieky Topľa. PR bola vyhlásená v roku 1986 kvôli ochrane fytogeograficky vzácnych karpatských potočných jelšín – jelša sivá (Alnetum incanae pteridentosum) v Čergove, s masovým výskytom chráneného perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris). Výmera chráneného územia  je 13,17 ha. V NPR platí najvyšší, teda 5. stupeň ochrany. Ochranné pásmo nebolo vyhlásené. Pôdy tvoria naplaveniny Tople, ktoré sú počas extrémnych období zaplavované, v lete presýchavé a dobre prevzdušnené.

Perovník pštrosí je naša najväčšia a mimoriadne dekoratívna papraď. Má dva typy listov: zelené, neplodné, asimilujúce, ktoré nepretrvávajú cez zimu, sú dlhé až 1,5 m a zelenohnedé, neskôr až hnedé, plodné (s výtrusnicami), neasimilujúce, ktoré vyrastajú koncom leta vo vnútri ružice neplodných listov a pretrvávajú aj cez zimu. Sú dlhé až 60 cm.

Perovník rastie v okolí potoka až k obci Lukov, najväčšie zastúpenie má však práve v rezervácii, kde miestami tvorí súvislé porasty značných rozmerov. Rastlina je zákonom chránená. V posledných rokoch však bola daná oblasť vystavená silným povodniam, čo zapríčinilo aj čiastočné poškodenie týchto chránených brehových porastov.

Publikujte tento článok na:
Filed under: Články, PRÍRODA