Zemľanka v partizánskych zákopoch pod obcou Kríže

Občianske združenie Dobrá MyšLIENKA v roku 2013 vyčistilo pozostatky zákopov od konárov a drevín a zrekonštruovalo drevenú zemľanku v partizánskych zákopoch. Zákopy a zemľanka sa nachádzajú pod obcou Kríže, na svahu z ktorého mali partizáni dokonalý prehľad o prístupovej ceste do obce.

Čergovské pohorie bolo počas 2. svetovej vojny významným strediskom partizánov a ilegálnych pracovníkov odboja na východnom Slovensku. Zvlášť významnú úlohu tu zohrávalo územie v okolí obcí Kríže, Livov a Livovská Huta. V Čergovskom pohorí pôsobilo viacero partizánskych skupín. Medzi najznámejšie patrila partizánska skupina Čapajev, partizánska skupina Rokosovský Litvinov, partizánsky diverzný oddiel Kvitinského (neskôr premenovaný na partizánsku brigádu Gottwald), partizánska skupina Lipa, partizánsky zväzok Alexander Nevský a iné.

Po vypuknutí SNP 29. 8. 1944 a rozpade dvoch východoslovenských divízií sa Kríže stávajú vojenským táborom. Prichádzajú sem slovenskí vojaci i celé vojenské jednotky z rozpadnutých divízií. Organizujú a formujú sa tu nové nové partizánske oddiely vytvorené zo slovenských vojakov, niektorí sa pridávajú k už existujúcim partizánskym oddielom.

A ako sa teda k zákopom a zemľanke dostanete?

Približne 200 metrov pod obcou Kríže (na pravej strane prístupovej cesty do obce) je inštalovaná informačná tabuľa s mapou, v ktorej je zakreslená prístupová trasa. Od tejto informačnej tabule sú zákopy a zemľanka vzdialené 350 metrov. Čaká vás však 350 metrov stúpania, na konci ktorého nájdete pozostatky zákopov v dĺžke 250 metrov a novopostavená partizánska zemľanka. Pri začiatku zákopov je taktiež inštalovaná informačná tabuľa, popisujúca historické vojnové udalosti. Na partizánskej zemľanke zase nájdete informačnú tabuľu s autentickým textom prísahy československého partizána. Vo vnútri zemľanky sa nachádza kniha návštev, v ktorej môžete zanechať odkaz.

Pozývame vás teda na prechádzku miestami, ktoré v našich dejinách zohrali významnú úlohu. Miestami, ktoré môžu rozprávať o veľkej obetavosti, o odvahe, hrdinstve i utrpení našich predkov.

Publikujte tento článok na: